Herstel van forse brandschade aan carpoort en garage. complete carpoort vervangen en gehele kapconstructie van de garage vervangen.